Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kursanta oraz danych osobowych pracowników OSK przetwarzanych w Serwisie „Testy Online” jest Ośrodek Szkolenia Kierowców.
 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców powierza Grupa IMAGE Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych Kursanta oraz pracowników OSK na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej w formie pisemnej.
 3. W stosunku do danych osobowych Kursanta oraz pracowników Ośrodka Szkolenia Kierowców Grupa IMAGE Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 4. Administratorem danych osobowych osób bezpośrednio korzystających z Serwisu Internetowego „Testy Online” poza Ośrodkiem Szkolenia Kierowców - Klientów Operatora systemu – jest Grupa IMAGE Sp. z o.o., będąca właścicielem tego serwisu.
 5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na potrzeby świadczenia Usług w Serwisie „Testy Online” z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wymagań ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
 6. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. realizowany jest poprzez umożliwienie zapoznania się i potwierdzenie przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych Klauzuli informacyjnej, wyświetlonej na oddzielnej formatce w celu zapewnienia przejrzystej zrozumiałej i łatwo dostępnej formy tych informacji.
 7. Udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych, można dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych poprzez akceptację wyświetlanej Klauzuli zgody, która jest prezentowana na oddzielnej formatce w celu zapewnienia przejrzystej zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji oraz umożliwia dokonanie wyboru poprzez zaznaczenie właściwej treści „nie wyrażam lub wyrażam” zgodę na przetwarzania danych osobowych we wskazanym celu.

Pliki cookies

 1.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu „Testy Online” i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych tego serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu „Testy Online” pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem tego serwisu.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Operator systemu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. piliki „cookies”).
 4. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego.

Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Użytkownicy Serwisu „Testy Online” mogą zablokować korzystanie z plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania producenta przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu „Testy Online”, pytany jest o wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na swym urządzeniu.
 3. Operator serwisu informuje, że ograniczanie stosowania plików cookies może wpłynąć na pewne funkcjonalności stron internetowych Serwisu Internetowego.
 4. W ramach Serwisu „Testy Online” stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Serwisu „Testy Online” stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
  3. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony, itp.
 6. Serwis wykorzystuje system Google Analitics dostarczany rzez firmę Google Inc., i w związku z tym:
  1. na komputerze użytkownika będą zapisywane pliki firmy Google, a część danych po anoimizacji będzie przesyłana na serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
  2. pełna polityka zarządzania prywatnością przez firmę Google Inc. znajdziesz pod adresem: https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. https://youronlinechoices.com/
 8. W kwestiach nieuregulowanych w tym dokumencie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem: https://imageprawojazdy.pl/regulamin