Odstąpienie od umowy sprzedaży

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego Produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres naszego sklepu:

Grupa IMAGE Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Pobierz formularz odstąpienia od umowy sprzedaży