Prawo Jazdy

Czy można parkować tyłem do budynku?

Data publikacji: 20 sierpnia 2019, 11:30 , data aktualizacji: 4 września 2019, 11:31
Autor: Jolanta Michasiewicz

Czy można parkować tyłem do budynku? Eksperci sprawę traktują poważnie. Odpowiadają, iż w polskim prawie nie ma przepisu zakazującego parkowania pojazdu tyłem do budynku. Oczywiście pod warunkiem, że parkowanie odbywa się na stanowiskach znajdujących się w zatoce postojowej, w miejscu wyznaczonym to przepisy nie określają, czy samochód ma być ustawiony przodem czy tyłem. W praktyce spotykamy tabliczki informujące o takim zakazie. Inna sytuacja, gdy pod oknami budynku jest chodnik. W art. 47 ustawy - Prawo o ruchu drogowym istnieje zapis nakazujący kierowcy pojazdu o masie mniejszej niż 2,5 t parkowanie na chodniku wyłącznie przodem. Uzasadnieniem jest tu lepsze widzenie pieszych. Cytujemy przepis według, którego możemy otrzymać mandat w wysokości 100 zł i jeden punkt karny: Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Trzeba tu znaleźć kompromis, wyważyć za i przeciw konkretnej sytuacji i dopiero wieszać tabliczkę zakazująca parkowania tyłem do budynku. Nie są to obowiązujące znaki drogowe. To decyzja spółdzielni lub wspólnoty konkretnego osiedla mieszkaniowego, czyli postulat mieszkańców. Równocześnie tamtejszy zarządca powinien określić, czy przy takim sposobie parkowania nie dojdzie do utrudnień w lokalnym ruchu drogowym, czy parkując przodem do jednego budynku jednocześnie nie zaparkowaliśmy tyłem do sąsiedniego, czy nie dojdzie do potrzeby wykonywania trudnych manewrów, a więc będzie to trwało dłużej co za tym idzie spalin będzie więcej. - Łatwiej wyjechać stojąc tyłem do budynku, gdyby doszło do potrzeby ewakuacji – zwraca także uwagę nasz ekspert Mariusz Wasiak.

Czy zatem można parkować? Odpowiemy też pytaniem. Czy szanujemy naszych sąsiadów? Tu mówmy o kulturze parkowania, o kulturze osobistej kierowcy.