Prawo Jazdy

W marcu wejdą nowe pytania testowe

Data publikacji: 23 grudnia 2019, 12:19
Autor: Jolanta Michasiewicz

Jarosław Weber poinformował, iż po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia w bazie pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców pojawią się nowe dotyczące ostatnich zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

Poselskie pytania bieżące. Podczas obrad 2. posiedzenia Sejmu RP IX kadencji (12, 19, 20 grudnia 2019 r.) 20 grudnia br. zadano wiele pytań bieżących. Wśród nich poseł Jarosław Gonciarz nawiązując do najnowszej aktualizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza zasadę tzw. jazdy na suwak i obowiązku tworzenia korytarza życia mówił o konieczności dostosowania obecnego zakresu nauki do nowych regulacji prawnych. – Całokształt przygotowanej nowelizacji jest czymś koniecznym w naszym porządku poruszania się w ruchu drogowym. Pragnę jednak zwrócić uwagę na konieczność dokonania jej analizy w kontekście możliwości dostosowania obecnego zakresu nauki w szkołach jazdy właśnie pod te konkretne, jak i inne przepisy. Podobnie z pytaniami na egzaminie teoretycznym, które powinny zostać zaktualizowane poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian. Pragnę zapytać czy ministerstwo zamierza wprowadzić zmiany, które zaktualizują obecny zakres egzaminu o wspomniane zagadnienia?

Odpowiedź resortu infrastruktury w sprawie nowych pytań testowych. Minister Rafał Weber potwierdził, iż pytania egzaminacyjne po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia (6 grudnia 2019 r.) zostaną uzupełnione o te nowe przepisy. Minister odpowiadając na pytanie poselskie po pierwsze mówił: - Bardzo cieszymy się, że zostały one [zasada tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia – przyp. red.] przyjęte przez kierowców w sposób pozytywny. Bez wątpienia zwiększają bezpieczeństwo na polskich drogach. Bez wątpienia tworzenie korytarza życia przyspiesza przyjazd służb ratunkowych do miejsca wypadku i skraca czas udzielanej pomocy. Natomiast jazda na suwak upłynnia ruch i powoduje, że zatory które mogą się przy zwężeniu jednego pasa ruchu i znikania jednego pasa ruchu, po prostu się nie tworzą. Cieszę się, że o tym cały czas trwa dyskusja, bo to zwiększa się świadomość polskich kierowców jeżeli chodzi o stosowanie się do tych przepisów prawa ruchu drogowego. Pan minister Andrzej Adamczyk od samego początku mówił o tym, że będzie dążył do tego, aby pytania dotyczące suwaka i korytarza życia były zawarte w pytaniach egzaminacyjnych i właśnie tak będzie. Planując sprawdzanie wiedzy kandydatów na kierowców w zakresie nowowprowadzonych przepisów ruchu drogowego należy mieć na względzie fakt, że większość osób aktualnie podchodzących do egzaminu państwowego na prawo jazdy, uczęszczała na zajęcia teoretyczne przed wprowadzeniem tych przepisów. A przepisy te zostały wprowadzone 6 grudnia roku bieżącego. Oznacza to, że nawet najlepiej przygotowane osoby nie miały możliwości zapoznania się z zasadami ruchu drogowego określonymi w nowych przepisach. Dlatego też mając to na względzie chcemy zapewnić obecnym oraz przyszłym kandydatom na kierowców czas na to, aby się zapoznali z tymi przepisami. Podjęliśmy decyzję o tym, aby pytania egzaminacyjne w zakresie suwaka i korytarza życia wprowadzić za trzy miesiące. Czyli po trzech miesiącach funkcjonowania tych przepisów prawa pojawią się w pytaniach egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców pytania związane z tworzeniem korytarza życia i jazdy na suwak. Bezapelacyjnie będziemy chcieli, aby kierowcy do tych przepisów się stosowali. I tym samym zwiększali bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zakończył minister. (jm)