Prawo Jazdy

Najczęściej popełniane błędy przez kursantów w trakcie nauki jazdy

Data publikacji: 6 lutego 2024, 11:35
Najczęściej popełniane błędy przez kursantów w trakcie nauki jazdy

Analogicznie, braki w znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznej jazdy, czy interpretacji znaków drogowych mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Zatem, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez kursantów w trakcie kursu na prawo jazdy? W niniejszym artykule IMAGE Prawo Jazdy wiodący wydawca materiałów edukacyjnych dla przyszłych kierowców, postara się odpowiedzieć na tu pytanie. Zapraszamy do lektury!

Niewłaściwe podejście do nauki teorii

Wielu kursantów bagatelizuje znaczenie przygotowania teoretycznego i konieczność codziennego poświęcania czasu na naukę. W procesie nauki jazdy często spotykamy się z sytuacjami, gdzie kursanci skupiają się jedynie na szybkim przyswajaniu informacji, a nie na zrozumieniu zasad ruchu drogowego. Bezrefleksyjne uczenie się w myśl znanej zasady „zakuć–zdać–zapomnieć” to podejście, które może prowadzić do krytycznych braków w umiejętnościach praktycznych i teoretycznych. Uczenie na pamięć prowadzi do tego, że kursanci nie są w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki na drodze.

Decydując się na przystąpienie do kursu na prawo jazdy, trzeba mieć świadomość, że wsiadając do auta, bierze się odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za innych uczestników ruchu. Każdy przyszły kierowca powinien podejść do tego z rozwagą i zagospodarować niezbędną ilość czasu na naukę.

Niedokładne czytanie pytań testowych

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego, każdy kursant ma obowiązek zdać egzamin teoretyczny. Okazuje się, że często sprawia on większy kłopot, niż praktyka. Najczęstszym błędem na tym etapie nauki jazdy jest niedokładne czytanie pytań. Czego powinni wystrzegać się kursanci?

  • zniekształcanie znaczenia pytań – niedokładne czytanie pytań testowych może prowadzić do zniekształcenia ich pierwotnego znaczenia. Nawet pytania, na które kursant dobrze zna odpowiedzi, mogą stać się pułapką, gdyż niewłaściwe zrozumienie treści może skłonić do udzielania błędnych odpowiedzi. Każde pytanie warto zatem przeczytać dwa razy, zanim wybierze się odpowiedź.
  • niedostateczne zapoznanie się z materiałem wideo – w teście może pojawić się film przedstawiający nietypową sytuację na drodze. Ignorowanie detali czy niezapoznanie się z całością materiału wideo może prowadzić do nieprawidłowej oceny sytuacji i błędnej odpowiedzi. Warto pamiętać, że załączony materiał często przedstawia dynamiczną sytuację, która ulega zmianie dopiero pod koniec.
  • ignorowanie detali w materiałach wizualnych – do pytania testowego może być załączona ilustracja przedstawiająca określoną sytuację na drodze. Ignorowanie detali, takich jak znaki pierwszeństwa, oznaczenia skrzyżowań itp. może prowadzić do błędnej oceny kolejności przejazdu.
  • niedokładne zrozumienie kontekstu – pytania mogą odnosić się do konkretnej sytuacji na drodze. Niedokładne zrozumienie kontekstu, na przykład, czy sytuacja dzieje się na klasycznym skrzyżowaniu, czy na rondzie, może wprowadzić w błąd

Jak wyeliminować te błędy? Testy na prawo jazdy online stanowią doskonałe narzędzie wspomagające proces nauki i przygotowań do egzaminu. Po zakończeniu testu kursant otrzymuje natychmiastową informację zwrotną dotyczącą wyników. To pozwala szybko zidentyfikować błędy i skoncentrować się na poprawie konkretnych aspektów przed egzaminem i wyjechaniem na ulicę.

Nieprzygotowanie do jazdy

Przechodząc do błędów popełnianych w praktyce, warto zacząć od przygotowania auta do jazdy. Niestety wielu kursantów zapomina o takich aspektach, jak konieczność ustawienia fotela, lusterek, włączenia świateł, zapięcia pasów itp. Nie można pominąć również sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Ignorowanie kontrolek na desce rozdzielczej może prowadzić do poważnych problemów technicznych, a także obniżać bezpieczeństwo.

Warto również pamiętać, że świadomość teoretyczna, zwłaszcza dotycząca funkcji poszczególnych elementów samochodu, jest niezbędna, aby unikać błędów podczas egzaminu praktycznego. Egzaminator z pewnością poprosi o wskazanie określonego zbiornika, czy świateł i określenie ich zastosowania.

Problemy z oceną odległości i zmianą pasa

Dla wielu początkujących kierowców, jednym z największych wyzwań jest dokładna ocena odległości i prędkości zbliżających się aut. Brak pewności w tym zakresie może prowadzić do trudności z płynnym poruszaniem się po drodze, a także błędów podczas zmiany pasa, wyjeżdżania z uliczek podporządkowanych, czy włączania się do ruchu. Pamiętajmy, że umiejętność precyzyjnej oceny odległości i prędkości wymaga czasu, doświadczenia i praktyki. Stałe doskonalenie tej zdolności pozwoli kierowcy na pewniejsze i bezpieczne poruszanie się po drogach, przyczyniając się jednocześnie do poprawy ogólnej płynności ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników drogi.

Nieumiejętne ruszanie i gaśnięcie auta

Jednym z pierwszych, a zarazem najbardziej stresujących problemów podczas nauki jazdy jest gaśnięcie auta podczas próby ruszenia. Zbyt szybkie odpuszczenie pedału sprzęgła prowadzi do szarpnięcia i unieruchomienia pojazdu. Oczywiście wiąże się to z brakiem doświadczenia w prowadzeniu auta i stopniowo zanika.

Częstym błędem, który może prowadzić do utraty mocy i zgaszenia silnika jest także nieumiejętna zmiana biegów. Zbyt szybkie, zbyt wolne lub nieprecyzyjne działania przy manewrach zmiany biegów mogą wpływać na płynność jazdy i komfort prowadzenia pojazdu. Powtarzające się błędy, związane z nieprawidłową zmianą biegów, egzaminator może ocenić negatywnie, zwłaszcza jeśli auto np. zgaśnie na ruchliwym skrzyżowaniu.

Lekceważenie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej

Lekceważenie znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej to jedne z najpoważniejszych błędów i zagrożeń na drodze. U początkujących kierowców zwykle prowadzą do nich brak skupienia i nieuwaga, natomiast u bardziej doświadczonych realnym problemem jest „jazda na pamięć”. To zjawisko jest szczególnie niepożądane, ponieważ w momencie zmiany organizacji ruchu nie zauważają oni nowych oznaczeń i jadą według starych zasad.

Wielu kierowców, także początkujących, decyduje się na przyspieszanie przed skrzyżowaniem i przejeżdżanie na żółtym świetle. To również poważny błąd, który może skończyć się przerwaniem egzaminu praktycznego. Rolą instruktora jazdy podczas kursu jest nie tylko nauczenie technicznych aspektów prowadzenia pojazdu, ale również kształtowanie bezpiecznych nawyków i świadomego, odpowiedzialnego podejścia do ruchu drogowego.

Przejazd bez zatrzymania się na strzałce lub stopie

Przejazd bez zatrzymania się na strzałce to naruszenie przepisów ruchu drogowego, które może prowadzić do poważnych kolizji. Kierowca powinien zatrzymać się przed zieloną strzałką, aby upewnić się, że przejazd jest bezpieczny. Następnie może skręcić we wskazanym kierunku. Łatwo da się zaobserwować, że zarówno kursanci, jak i osoby posiadające prawo jazdy, często zapominają o tym obowiązku lub świadomie go ignorują.

Podobnie rzecz ma się ze znakiem STOP, który nakazuje bezwzględne zatrzymanie się przed skrzyżowaniem. Niestety zdarza się, że kursanci, skupieni na innych aspektach jazdy, mogą przeoczyć wspomniany znak. Konieczne staje się szybkie i decydujące działanie ze strony instruktora, który musi podjąć kroki mające na celu zatrzymanie pojazdu. Ten błąd jest zwykle równoznaczny z negatywną oceną egzaminu.

Ostatnia prosta przed egzaminem – jak uniknąć błędów?

Przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy, warto zastosować zasadę „trening czyni mistrza”. Jeżeli czujesz, że jest taka potrzeba, wykup dodatkowe lekcje jazdy w swojej szkole. Dodatkowe godziny za kierownicą pozwolą na zwiększenie pewności siebie i doskonalenie umiejętności jazdy.

Zapewnij sobie także solidną podstawę teoretyczną, przeznaczając czas na dogłębne poznanie przepisów ruchu drogowego i rozwiązywanie testów online. Pamiętaj, że wiedza zdobyta na tym etapie to inwestycja na całe życie. Nie tylko pomaga to w zdaniu egzaminu, ale przede wszystkim kształtuje postawę odpowiedzialnego kierowcy. Korzystaj z wartościowych źródeł, opartych na aktualnych regulacjach prawnych. I najważniejsze – za kierownicą zachowaj spokój, czujność i kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. To, że Ty unikasz popełniania błędów na drodze, nie znaczy, że inni też są w pełni odpowiedzialni.