Prawo Jazdy

Korytarz na Egzaminie

Data publikacji: 23 lipca 2018, 15:27
Autor: Jolanta Michasiewicz
Korytarz na Egzaminie

W Ministerstwie Infrastruktury, 13 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja prasowa w której uczestniczyli: Andrzej Adamczyk, minister, Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu oraz Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ogłoszono inicjatywę resortu podjęcia działań na rzecz popularyzacji wśród polskich kierowców właściwych zachowań i zrozumienia zasad tworzenia tzw. korytarzy życia. I uzasadniał, iż resort obserwował niepokojące zjawiska niewłaściwych zachowań na autostradach i drogach ekspresowych, utrudniających lub wprost uniemożliwiających dojazd służb ratowniczych do ofiar zdarzeń drogowych.

Zmiany prawa

Ministerstwo Infrastruktury przewiduje opracowanie koncepcji wdrożenia pojęcia tzw. korytarzy życia do polskich przepisów i przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych konkretyzujących zasady ich tworzenia. Według obowiązującego stanu prawnego jedynym przepisem jest art. 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowego w brzmieniu: „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się”. Polskie rozwiązania mają uwzględniać doświadczenia krajów, w których takie rozwiązania funkcjonują. A dodajmy, iż pierwsze tzw. korytarze życia pojawiły się w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Edukacja przede wszystkim

Jednak podstawowym działaniem według resortu ma być intensywne szkolenie kierowców i kandydatów na kierowców. - Chcemy, aby temat korytarzy życia, był przedmiotem szkoleń, dla wszystkich tych, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy. Spowodujemy, że temat korytarzy życia i te zagadnienia związane z formowaniem korytarzy życia będą częścią egzaminu na prawo jazdy. Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy - informował minister A. Adamczyk. Zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu” już znalazło się w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. (jm)