Informacje

Małe tablice rejestracyjne

Data publikacji: 29 sierpnia 2019, 10:05 , data aktualizacji: 4 września 2019, 10:06
Autor: Jolanta Michasiewicz

Dziwna moda wśród kierowców na… małe tablice rejestracyjne. Nadal nie rozumiem, dlaczego te mniejsze są takie atrakcyjne? Uzupełniono prawo i taka możliwość została stworzona dla pojazdów, które przyjechały ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Kierowcy - mimo, iż nie posiadali takich pojazdów - składali w wydziale komunikacji oświadczenie, że spełniają warunki dla otrzymania tej upragnionej małej tablicy rejestracyjnych. Takie rozwiązanie zostało przygotowane z myślą wyłącznie o określonej grupie pojazdów - odpowiada resort.

Kierowcy chcą też zmniejszonych tablic. Okazało się, że można otrzymać mandat, karę za niezgodne z rzeczywistością oświadczenie i ponieść koszty za kolejną rejestrację. Wyjściem miał być powszechny dostęp do takich właśnie tablic. W imieniu zgłaszających się do biura poselskiego obywateli z interpelacją wystąpił jeden z posłów (interpelacja nr 32636 w sprawie tablic rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach. - Szanowny Panie Ministrze, wyjście naprzeciw oczekiwaniom kierowców, w postaci postulowanych od dawna zmniejszonych wymiarów samochodowych tablic rejestracyjnych, będących uzupełnieniem gamy obowiązujących tablic w standardowych rozmiarach, spotkało się z bardzo żywiołowym przyjęciem użytkowników dróg. (…) Niestety, przepisy mówiące o rejestracji pojazdu nakładają obowiązek przedłożenia stosownego oświadczenia, w którym rejestrujący stwierdza, że jego pojazd posiada miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do tablic o zmniejszonych wymiarach. W krajach zachodnich, tablice o mniejszych wymiarach umieszczane są nie tylko na samochodach pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, ale również w pojazdach poddanych tuningowi, a także montowane są ze względu na indywidualne odczucia estetyczne kierowcy. Poprzez obowiązek złożenia ww. oświadczenia, właściciele pojazdów innych niż te, które posiadają konstrukcyjne miejsca przeznaczone do zmniejszonych tablic rejestracyjnych, są automatycznie pozbawiani możliwości zamówienia takich tablic. Poseł pytał kiedy w pełni zostaną spełnione oczekiwania kierowców i obowiązek złożenia oświadczenia zdjęty, a zmniejszone tablice rejestracyjne będą mogli zamawiać wszyscy właściciele pojazdów samochodowych?

Stanowisko resortu. Ministerstwo przypomina, że na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.p.:Dz. U. poz. 2355, z późn. zm., t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 893 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2018 r. powstała możliwość wydawania tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych zmniejszonych dla niektórych pojazdów posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej. Wyjaśniono, że przedmiotowe rozwiązanie zostało przygotowane z myślą wyłącznie o określonej grupie pojazdów. Czyli właśnie tych z runku amerykańskiego i japońskiego. Wyjątek uczyniono dla tych pojazdów zamontowanie standardowych tablic było utrudnione i wymuszało ich odkształcenie. I szczegółowe uzasadnienie: - Aby przy obecnej technologii produkcji umożliwić produkowanie i wydawanie jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjne o pożądanych wymiarach, trzeba było przypisać im odrębną strukturę numeru rejestracyjnego ze zmniejszoną ilością znaków. Pojemność rejestracyjna dla tych tablic jest w związku z tym znacznie ograniczona, co odpowiada potrzebom tej grupy pojazdów i ich właścicieli, a ich uzyskanie celowo możliwe tylko po złożeniu stosownego oświadczenia, aby nie mogły być zamawiane i stosowane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. I konkluzja: - Przedstawiając powyższe informuję, iż w ramach obecnie funkcjonującego systemu oznaczania pojazdów tablicami rejestracyjnymi nie jest możliwe rozszerzenie zakresu przedmiotowych przepisów i wprowadzenie zamawiania zmniejszonych tablic rejestracyjnych przez właścicieli wszystkich pojazdów, niezależnie od wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej.

Teraz mamy jasną sytuację. Radzimy nie ulegać tej dziwnej modzie.