Prawo Jazdy

„ZIELONY LISTEK”: ROZWIJAJ DEFENSYWNY STYL JAZDY - W czasie jazdy

Data publikacji: 13 listopada 2019, 11:00 , data aktualizacji: 13 stycznia 2020, 11:08
Autor: Marek Dworzecki
„ZIELONY LISTEK”: ROZWIJAJ DEFENSYWNY STYL JAZDY - W czasie jazdy
L-instruktor.pl

Rozwijaj defensywny styl jazdy – jazda defensywna, to prowadzenie pojazdu w sposób, który pomaga unikać kolizji i wypadków drogowych bez względu na warunki na drodze i zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Wpisuje się w nią między innymi zasada ograniczonego zaufania, która jedynie w znikomym stopniu odzwierciedla filozofię jazdy defensywnej. Zawiera w sobie wiele czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jest połączeniem techniki jazdy z taktyką, asertywności z defensywnością, własnych umiejętności, predyspozycji i doświadczenia z sytuacją w ruchu drogowym, przepisów i zasad ruchu drogowego z prawami fizyki. Jest wysoce zaawansowaną sztuką jazdy, znacznie wykraczającą swym poziomem poza regulacje prawne jak: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, czy Taryfikator mandatów. Celem stosowania jazdy defensywnej jest zminimalizowanie ryzyka spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, nieustannie dysponując marginesem błędu własnego lub innego użytkownika drogi, w czasie i przestrzeni, uwzględniając jednocześnie różne sytuacje i warunki drogowe. Nie oznacza jazdy powolnej, nie dynamicznej, mało ekspresyjnej, niezdecydowanej i nacechowanej strachem. Przeciwnie – wymaga ogromnego psychomotorycznego zaangażowania, umiejętności przewidywania zagrożeń, w dużym stopniu rozwiniętej wyobraźni, posiadania umiejętności abstrakcyjnego myślenia, wiedzy i doświadczenia w zakresie trzech filarów: człowiek, droga, pojazd

Niektóre zasady, które warto praktykować podczas jazdy:

ślepąć od świateł


Niektóre zasady, które warto praktykować podczas jazdy:

1. Unikaj rozwijania z pasażerami tematów rozmów, które można odłożyć na później – szczególnie w trudnych warunkach drogowych.
2. Jeżeli to tylko możliwe, zmierzaj do poruszania się wyłącznie prawym pasem ruchu.
3. Unikaj jazdy w tzw. ”martwym polu” innych pojazdów.
4. Stosuj zasadę „3-4 sekund dystansu” od pojazdu poprzedzającego.
5. Zachowuj podczas zatrzymania tzw. „dystans strategiczny” do pojazdu poprzedzającego, a przed samochodem ciężarowym lub autobusem dystans ten zwiększaj jeszcze bardziej.
6. Zwiększ dystans poruszając się za pojazdami o dużych gabarytach jak: samochody ciężarowe, autobusy, kombajny, maszyny budowlane i rolnicze.
7. Zwiększ prędkość, zmień pas ruchu lub wykorzystaj pobocze w sytuacji, kiedy jadący za Tobą nie zachowuje bezpiecznej odległość.
8. Utrzymuj wolną przestrzeń po obu stronach pojazdu.
9. Unikaj poruszania się w pobliżu dużych pojazdów.
10. Stroń od jazdy w pobliżu pojazdów rzucających się w oczy jako zniszczone i o wątpliwym stanie technicznym.
11. Oddal się od pojazdów, których ruch i tor jazdy budzą wątpliwości i niepokój, tzn.:
* gwałtownie ruszają z miejsca,
* zajmują nieprawidłową pozycję na pasie ruchu,
* niebezpiecznie zbliżają się do linii lub krawędzi wyznaczającej pas ruchu lub nagle go opuszczają,
* hamują w ostatniej chwili,
* zajeżdżają drogę innym pojazdom,
* poruszają się gwałtownie i agresywnie,
* driftujący*).
12. Wyznaczaj tor jazdy bliżej osi jezdni lub lewej krawędzi pasa ruchu przejeżdżając:
* obok przystanków autobusowych,
* obok zaparkowanych pojazdów,
* w pobliżu i przez przejścia dla pieszych,
* w miejscach, w których prawa krawędź drogi uległa znacznemu uszkodzeniu,
* w pobliżu głęboko usytuowanych studzienek kanałów burzowych,
* w obrębie kałuż,
* obok zatrzymującego się pojazdu,
* przez skrzyżowanie z drogą podporządkowaną.
13. Ustawiaj kierownicę – koła osi przedniej – na wprost ustępując pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającym z przeciwka w oczekiwaniu na wykonanie manewru skrętu w lewo.
14. Stosuj tzw. „optymalizację toru jazdy” zwiększając promień skrętu podczas pokonywania łuków drogi.
15. Włączaj światła mijania podczas silnego nasłonecznienia.
16. Korzystaj z polaryzacyjnych okularów przeciwsłonecznych.
17. Włączaj światła awaryjne w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego w następujących okolicznościach:
* będąc zmuszonym do hamowania awaryjnego, gdy pojazd nie jest wyposażony w ESS - Emergency Stop Signal,
* w czasie znacznego zmniejszania prędkości lub zatrzymując pojazd jako ostatni na drodze o podwyższonej dopuszczalnej prędkości, drodze ekspresowej lub autostradzie, które zostały wywołane nagłą i nieoczekiwaną sytuacją na drodze – np. korek, roboty drogowe, zdarzenie drogowe,
* stając się uczestnikiem kolizji drogowej lub wypadku drogowego,
* podczas awarii pojazdu.
18. Korzystaj z przednich świateł przeciwmgłowych na krętych drogach bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
19. Wykonując manewr wyprzedzania lub omijania podczas gęstej mgły, używaj kierunkowskazów nawet wówczas, gdy nie opuszczasz pasa ruchu.
20. Wcześnie rozpoczynaj zwalnianie i/lub hamowanie, rozróżniając drogę zatrzymania od drogi hamowania i uwzględniając to w praktyce.
21. Wjeżdżaj w zakręt z zaniżoną prędkością – wyjeżdżaj nadrabiając straty.
22. Stosuj odpowiednie odstępy w celu utrzymania płynności jazdy – korzystaj z widzenia horyzontalnego.
23. Przewiduj sytuacje – myśl różnymi kategoriami np. jak zrozumieją Cię inni.
24. Sprawdzaj pojazdy jadące za Tobą – ich prędkość, odległość, gabaryty i sposób poruszania się.
25. Rewiduj swoje zamiary – bądź asertywny, jednocześnie gotowy poczekać, wycofać się na rzecz większego dobra.
26. Unikaj prowadzenia pojazdu mając na głowie kapelusz lub kaptur – stroń też od innych kierowców, którzy prowadzą pojazd w tego rodzaju nakryciach głowy.
27. Zachowaj czujność widząc nadjeżdżające samochody sportowe.
28. Na ciasnych skrzyżowaniach równorzędnych przy niedostatecznej widoczności (np. zwarta zabudowa w obrębie skrzyżowania) prowadź pojazd blisko osi jezdni lub lewej krawędzi pasa ruchu.
29. Zakładaj (hipotetycznie), że prowadzisz pojazd wśród ludzi zmęczonych, sennych, zamyślonych, bojaźliwych, rozdrażnionych, podekscytowanych, zmartwionych, niedoświadczonych, nie potrafiących prawidłowo jeździć, cynicznych, agresywnych, brawurowych.
30. Pamiętaj, że wielu kierowców nieświadomie śpi podczas jazdy – sen z otwartymi oczami.
31. Wystrzegaj się wysyłania innym użytkownikom dróg niejasnych komunikatów w postaci niedostatecznej lub nadmiernej prędkości – niezdecydowanie lub brawura.
32. Zaniechaj gwałtownego hamowania nagle dostrzegając ograniczenie prędkości, gdy za Tobą zbyt blisko jedzie inny pojazd – szczególnie ciężarowy lub autobus.
33. W razie przeoczenia skrzyżowania i nie dokonania zawczasu przed tym skrzyżowaniem zmiany pasa ruchu lub w razie braku odpowiedniego przygotowania się do wykonania skrętu, nie wykonuj nagle i gwałtownie manewru za wszelką cenę.
34. Widząc zawczasu potencjalne zagrożenie, zamiast czekać, a potem gwałtownie hamować, ujmij nogę z pedału przyśpieszania i staraj się sygnalizować światłami hamowania (STOP) delikatnie naciskając na pedał hamulca roboczego.
35. Wykorzystuj widzenie horyzontalne – patrz w przyszłość.
36. Dbaj o prawidłową pozycję za kierownicą.
37. Stosuj i wciąż udoskonalaj technikę jazdy oraz korzystanie z mechanizmów sterowania pojazdem w najwyższych standardach.
38. Sprawdzaj czy inni Cię widzą i rozumieją.
39. Zapobiegaj zjawisku hipnozy drogowej.
40. Zawczasu patrz w miejsce do której zmierzasz – ‘patrz tam, gdzie chcesz dojechać a dojedziesz tam, gdzie patrzysz’
41. Przewożenie pasażerów traktuj, jak transport najwyższego dobra o bezcennej wartości a nie partnera do dywagacji* i dysput**.
42. Unikaj zbyt częstego kontaktu wzrokowego z pasażerem.
43. Stylem jazdy uczyń ją dla siebie i pasażerów bezpieczną, odprężającą, komfortową i relaksującą.
44. Wciąż myśl o tym, co mógłbyś ulepszyć w jeździe – jak uczynić ją bardziej płynną, przyjemniejszą.
45. Nie pielęgnuj nastawienia w rodzaju: „Mam pierwszeństwo – w razie czego będzie jego wina”.
46. Nie bazuj na emocjach – bez względu na to, czy są one pozytywne lub negatywne.
47. Uważaj na osoby starsze wiekiem, szczególnie gdy zamierzają włączyć się do ruchu jadąc tyłem.
48. Bądź empatyczny – wczuwaj się w położenie.
49. Pielęgnuj skłonność do wybaczania innym błędów, zakładając ich niedoskonałość i ograniczone doświadczenie.
50. Zachowuj ostrożność podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu – kontroluj te czynności u pasażerów i ucz ich tego.
51. Uważaj na osoby starsze wiekiem, szczególnie podczas ich włączania się do ruchu.
52. W pobliżu przejść dla pieszych nie rozwijaj większej prędkości, niż pozostałe pojazdy.
53. Zjedź na pobocze lub pod zadaszenie o mocnej konstrukcji podczas wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak: oberwanie chmury, gradobicie, nawałnica, czy huraganowe wiatry. Unikaj w takich okolicznościach jazdy oraz zatrzymywania się w pobliżu drzew i konstrukcji o wątpliwej stabilności.
54. Sygnalizuj zamiar wykonania manewru oraz upewniaj się według schematu: lustro – kierunkowskaz – lustro.
55. Wykonując manewr omijania lub wyprzedzania zawsze łagodnie ‘wracaj’ na prawy pas.
56. Prowadź pojazd na przejazdach kolejowych bliżej osi jezdni, uwzględniając fakt, że piesi w jego obrębie zwykle nie posiadają chodnika.
57. Zaczynaj korzystać z opon zimowych wówczas, gdy przeciętna temperatura powietrza atmosferycznego w godzinach porannych i wieczornych spada poniżej 8°C.
58. Uwzględniaj fakt, że lustra zewnętrzne są sferyczne i asferyczne w celu poszerzenia sfery, czyli zwiększenia pola widzenia by zmniejszyć zjawisko martwego pola. Pamiętaj: obiekty widoczne w lustrach w rzeczywistości są znacznie bliżej niż się wydaje!
59. Unikaj jazdy po warstwach liści, które zazwyczaj znajdują się w pobliżu krawędzi jezdni.
60. Pamiętaj, że znajdujący się na śliskiej nawierzchni piasek zwiększa przyczepność pojazdu do nawierzchni – na suchej i gładkiej nawierzchni może znacznie ją (przyczepność) zmniejszyć.
61. Ograniczaj zmiany pasa ruchu, jeżeli nie jest to uzasadnione.
62. Opuszczaj zaparowane, lub zalane wodą szyby (zwłaszcza po zmierzchu) wykonując manewr skrętu w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.
63. Myśl abstrakcyjnie wyobrażając sobie uczestników ruchu drogowego w czasie i miejscu, w którym w rzeczywistości jeszcze ich nie dostrzegasz.
64. Przygotowując się do niedostatecznie widocznego zakrętu, np. usytuowanego na, lub poza wzniesieniem; obserwuj zawczasu rozmieszczenie słupów ulicznych lub drzew sugerujących krawędzie jezdni oraz promień zakrętu.
65. Słysząc sygnały nadjeżdżającego pojazdu uprzywilejowanego uwzględniaj zjawisko rozchodzenia się fal dźwiękowych i odbijania się ich o takie przeszkody jak: budynki, wiadukty, mosty, tunele, inne konstrukcje budowlane, ekrany dźwiękochłonne. Uwaga! Pojazd może nadjeżdżać z innej strony, niż docierający dźwięk.
66. W obrębie skrzyżowań ze zwartą i ciasną zabudową korzystaj z odbić w oknach wystawowych.
67. Włączaj światła mijania wjeżdżając pod mocno zacienione wiadukty i konstrukcje mimo, że w rozumieniu przepisów nie są one tunelami.
68. Jeżeli nie jest to konieczne, zaniechaj zmiany biegów podczas zmiany pasa ruchu (w trakcie wykonywania ruchu kołem kierownicy) oraz w ciasnych zakrętach.
69. Hamuj przed oblodzeniem – na warstwie lodu przetaczaj pojazd z wytraconą wcześniej prędkością, unikając gwałtownych ruchów kołem kierownicy, a także pozostałymi mechanizmami sterowania pojazdem.
70. Podczas zatrzymania pojazdu w oczekiwaniu na kontynuowanie jazdy trzymaj dłonie na kole kierownicy – najlepiej w pozycji „za 15 trzecia”.
71. Dbaj o regularne załatwianie potrzeb fizjologicznych – szczególnie planując przemieszczanie się przez zatłoczone aglomeracje lub podczas długich podróży. Pokonując długie odcinki drogi stosuj przerwy wykonując ćwiczenia fizyczne: przeciąganie się, przysiady, skłony, wymachy rąk.
72. Planując manewry nieustannie rozważaj trzy podstawowe czynniki: ich sens, drogę ucieczki i martwe pole.
73. Rezerwuj czas dla siebie i innych – na obserwację, postrzeganie, spostrzeganie, wybór dostępnych alternatyw i priorytetów, trafną i najlepszą decyzję oraz na podjęcie działań.
74. Bądź świadomy, że sygnalizujesz swoje zamiary innym uczestnikom ruchu drogowego dla ich bezpieczeństwa i własnego.
75. Dajesz sygnały przede wszystkim: (1) pozycją na drodze; (2) prędkością; (3) kierunkowskazem.