Prawo Jazdy

Prawo jazdy 2024 – Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w egzaminach

Data publikacji: 17 czerwca 2024, 13:18
Prawo jazdy 2024 – Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w egzaminach

Podstawa wprowadzenia zmian w egzaminach na prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdy w 2024 wygląda nieco inaczej, niż jeszcze w 2023 roku. Jest to związane ze zmianami, które weszły w życie od początku tego roku. Podstawą prawną jest dla nich rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 listopada 2023 r. W dalszej części artykułu zwrócimy uwagę na najważniejsze zmiany, z którymi warto się zapoznać.

Kursant może obejrzeć nagranie z egzaminu praktyczneg

Od 2024 roku każdy kursant ma prawo obejrzeć nagranie ze swojego przejazdu egzaminacyjnego. Z pewnością skorzysta z tego wiele osób, które nie zdadzą egzaminu i nie będą zgadzać się z decyzją egzaminatora. Obowiązkiem WORD-ów jest wyznaczenie konkretnego miejsca i wyposażenie go w niezbędny sprzęt, dzięki czemu możliwe będzie obejrzenie nagrania. Do tej pory ośrodki egzaminacyjne musiały tylko zabezpieczać nagrania i je przechowywać. Od teraz na wniosek kursanta muszą mu je udostępnić we wskazanym przez ośrodek miejscu.

Potwierdzenie tożsamości możliwe z aplikacją mObywatel

Z roku na rok coraz chętniej korzystamy z technologii i na stałe wpisała się już ona w naszą codzienność. Kolejna zmiana dotycząca egzaminu polega na tym, że kursant może potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Dotychczas do podejścia do egzaminu niezbędne było okazanie dokumentu w wersji tradycyjnej w tym: dowodu osobistego, karty pobytu lub paszportu.

Negatywny wynik nie przerwie Twojego egzaminu

Do końca 2023 roku egzaminator miał obowiązek informowania kursanta o popełnionym przez niego błędzie. Ponadto negatywny wynik egzaminu był podstawą do jego przerwania. Od początku 2024 roku to się zmieniło. Obecnie egzaminator nie ma obowiązku informowania kursantów o popełnianych przez nich błędach, a negatywny wynik nie wpływa na przerwanie części praktycznej. W praktyce oznacza to, że kursant dojedzie do ośrodka egzaminacyjnego i dopiero tam dowie się, czy zdobył uprawnienia. Wyjątek stanowią tu sytuacje zagrażające bezpieczeństwu kursanta i innych uczestników ruchu drogowego. Wówczas egzaminator przerywa egzamin i to on kieruje pojazdem w drodze do ośrodka.

Na co uważać na placu manewrowym?

Znowelizowane przepisy wskazują na sytuacje, w których niemożliwe jest dopuszczenie kursanta do części praktycznej egzaminu. Osoba egzaminowana nie podejdzie do części praktycznej w ruchu drogowym, jeżeli na placu manewrowym popełni takie błędy jak:

  • przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
  • najechanie lub potrącenie tyczki albo pachołka;
  • dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania z poz. 1–11 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
  • ruszenie w sposób niekontrolowany w niewłaściwym kierunku lub dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania z tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ponadto osoba egzaminowana musi uważać na światła przeciwmgielne. Te są obowiązkowe w aucie tylko w ramach świateł tylnych. Jeżeli jednak pojazd egzaminacyjny posiada je również z przodu, to obowiązkiem osoby egzaminowanej jest ich sprawdzenie i wskazanie. To zmiana, która może być pewnym utrudnieniem dla wielu kursantów.

Obowiązek poddania się badaniu

Kolejna zmiana dotyczy obowiązku poddania się badaniu na obecność:

  • alkoholu;
  • środków działających podobnie do alkoholu;
  • substancji odurzających.

Jeżeli kursant odmówi takiego badania, to egzaminator ma prawo przerwać egzamin z wynikiem negatywnym.

Udogodnienia dla dyslektyków

Przeciwdziałając wykluczeniom i dając wszystkim równe szanse, wprowadzono udogodnienia dla osób z orzeczeniem o dysleksji. Osoby takie będą mogły skorzystać z:

  • wydłużonego czasu czytania pytań z części podstawowej (40 sekund zamiast 20);
  • czasu 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na pytanie z części podstawowej;
  • wydłużonego czasu na pytanie i udzielenie odpowiedzi w części specjalistycznej (75 sekund zamiast 50).

Elektroniczny obieg dokumentów

Kolejna zmiana uwzględnia elektroniczny obieg dokumentów. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, kursant może przesłać do ośrodka dokumenty za pomocą środków komunikacji elektrycznej. To krok w kierunku cyfryzacji obiegu dokumentów wykorzystywanych przez WORDy oraz Wydziały Komunikacji.

Zmiany dotyczące motocyklistów

Pewne wątpliwości budził fakt, że egzaminator oceniał motocyklistę, prowadząc jednocześnie auto. Teraz zostało to zmienione. Od początku 2024 roku jazda motocyklisty oceniana jest przez osobę, która znajduje się na miejscu pasażera w aucie jadącym za osobą egzaminowaną. Wszystko po to, aby ułatwić egzaminatorowi podjęcie właściwych decyzji oraz wyeliminować utrudnienia związane z jednoczesną oceną kursanta i prowadzeniem pojazdu. Motocykliści muszą również uważać na swój strój. Niewłaściwe jego wykorzystanie może być podstawą do otrzymania negatywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy kategorii A.

Warto być na bieżąco i uczyć się ze sprawdzonych źródeł

Jak zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu na prawo jazdy? Oczywiście warto być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami w przepisach oraz korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł wiedzy. Jako Grupa IMAGE od ponad 30 lat tworzymy wysokiej jakości materiały, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami egzaminacyjnymi. Zapraszamy do skorzystania z naszych produktów w trakcie przygotowań do egzaminu na prawo jazdy.