Prawo Jazdy

Na czym polega kwalifikacja wstępna?

Data publikacji: 31 stycznia 2024, 10:35
Na czym polega kwalifikacja wstępna?

Czym jest kwalifikacja wstępna?

Kurs kwalifikacji wstępnej to szkolenie dedykowane kierowcom, którzy chcą zawodowo prowadzić autobusy lub samochody ciężarowe. Został wprowadzony dyrektywą unijną w państwach członkowskich. W Polsce zastąpił stosowany wcześniej kurs przewozu rzeczy lub osób. Dedykowany kurs kwalifikacji wstępnej w krajach UE wprowadzono po to, aby ujednolicić uprawnienia, które posiadają kierowcy zdający egzaminy na prawo jazdy w różnych krajach wspólnoty.

Od kiedy obowiązuje ona w Polsce?

Kurs kwalifikacji wstępnej wprowadzano w dwóch różnych terminach. Po 10 września 2008 roku stał się on obowiązkowy przy zdawaniu egzaminu na kategorię D, czyli dla przyszłych kierowców autobusów. Rok później, czyli po 10 września 2009 roku wymóg ten objął kursantów na kategorię C na samochody ciężarowe. Dodatkowo 1 kwietnia 2010 roku pojawił się kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, który pozwala na uzyskanie uprawnień w krótszym czasie. Jest to związane z tym, że kurs pełny jest czasochłonny i wiele osób z niego rezygnowało.

Kto może skorzystać z kursu kwalifikacji wstępnej?

Do kursu kwalifikacji wstępnej w Polsce może przystąpić każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, studiująca w Polsce, oraz cudzoziemiec spędzający minimum 185 dni w roku w naszym kraju lub chcący świadczyć usługi przewozu na rzecz firmy, której siedziba znajduje się w Polsce. Nie ma ograniczeń ze względu na płeć. Do kwalifikacji wstępnej na prawo jazdy C i C+E może przystąpić osoba, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 21. roku życia. Dla kategorii D i D+E należy mieć ukończone 21 lat oraz mniej niż 23 lata. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą wybrać osoby, które ukończyły 21 lat (C i C+E) lub ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kategorii D, lub D+E.

Kwalifikacja wstępna pełna oraz przyspieszona – różnice

Warto zastanowić się nad tym, czym się różni kwalifikacja wstępna od przyspieszonej. Różnica to nie tylko wymogi związane z przystąpieniem do kursu. O ile program jest ten sam, o tyle różni się liczba godzin poświęcanych na dane zagadnienia.

Kwalifikacja wstępna pełna składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, które podzielono na określone bloki. Podstawowy kurs obejmuje 195 godzin zajęć teoretycznych oraz 65 godzin zajęć teoretycznych specjalistycznych, które dostosowane są do prawa jazdy kategorii C i D. Do tego dochodzi 16 godzin praktyki za kierownicą pojazdu w warunkach ruchu drogowego. W tym 4 z 16 godzin muszą odbywać się w warunkach specjalnych.

Na czym polega kwalifikacja wstępna przyspieszona? Jak sama nazwa wskazuje, kurs ten jest odpowiednio krótszy. Podstawowa część teoretyczna trwa 97 godzin. Do tego dochodzą 33 godziny teorii specjalistycznej dla danej kategorii prawa jazdy. W kwalifikacji wstępnej przyspieszonej część praktyczna w ruchu drogowym trwa 8 godzin, z czego 2 godziny są do wyjeżdżenia w warunkach specjalnych.

Jak wygląda egzamin po kursie?

Po skończonym kursie czeka Cię egzamin. Ten nie różni się od siebie, niezależnie od tego, jaki typ kwalifikacji wstępnej przejdziesz. Część pisemna egzaminu trwa 45 minut i kursant musi odpowiedzieć na 20 pytań ogólnych i 10 pytań specjalistycznych. To pytania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią. Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 16 pytań ogólnych i 5 pytań specjalistycznych.

Materiały edukacyjne od Grupa IMAGE

W naszej ofercie przygotowaliśmy dedykowane materiały edukacyjne oraz testy obowiązujące na egzaminie z kwalifikacji wstępnej. Razem z nami doskonale przygotujesz się do zdania egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Oferujemy aktualne testy z bazy pytań Ministerstwa Infrastruktury oraz materiały edukacyjne zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi, oraz obowiązującymi przepisami. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.